Instytut Psychosomatyczny sp. z o.o.
i
PYLON S.C.

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Poszanowanie godności w stosunkach pracy  - dyskryminacja, molestowanie, molestowanie seksualne, mobbing

Konferencja odbędzie się 3 kwietnia 2009 r. (piątek) w salach konferencyjnych hotelu: Airport Apartments w Warszawie, przy ul. Poleczki 49

Patronat nad konferencją objęła
Pani Minister Elżbieta Radziszewska
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania


Zgłoszenia na formularzu (do pobrania poniżej) prosimy przesyłać do Komitetu Organizacyjnego konferencji na adres: ul. Poleczki 49, 02-822 Warszawa, faksem (022) 332-75-22 lub za pośrednictwem poczty mailowej: mobbing@ips.pl

ZAPROSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONFERENCJĘSerdecznie zapraszamy
OrganizatorzyProgram konferencji


3 kwietnia 2009 r. godz. 09.30 – 13.00

09.30-09.40    Powitanie gości - prof. Bohdan Wasilewski

09.40-10.00    Nakaz poszanowania godności pracowników w Kodeksie pracy – Elżbieta Wichrowska -  Janikowska, PYLON s.c.

10.00-10.20     Zdrowotne i psychologiczne następstwa naruszania godności pracowniczej (mobbing, molestowanie, dyskryminacja) – prof. Bohdan Wasilewski, IPS

10.20-10.40    Dyskryminacja kobiet i osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu – dr Bożena Kołaczek, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

10.40-11.00    Godność kobiety w nauczaniu Jana Pawła II – ks. Robert Nęcek

    Przerwa kawowa ok. 11.00 – 11.15

11.15-11.35    Obowiązek poszanowania godności pracownika w orzecznictwie Sądu Najwyższego – sędzia Teresa Romer

11.35-11.55    Zarządzanie poprzez wartości – prof. Marek Kosewski

11.55               Dyskusja

 
Reklama | Kontakt | Instytut Psychosomatyczny ©