Czy jesteś ofiarą mobbingu?
 
Test:
 
Test składa się z 25 stwierdzeń opisujących sytuacje oraz ludzkie zachowania, postawy i odczucia. Przeczytaj każde z nich i zastanów się czy dana sytuacja lub stwierdzenie jest w stosunku do Ciebie prawdziwe. Odpowiedzi zaznacz na skali umieszczonej po prawej stronie. Do wyboru masz 5 możliwych odpowiedzi.

1. Czy często masz konflikty w pracy?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

2. Czy konflikty w pracy trwają dłużej niż 6 miesięcy?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

3. Czy sytuacje konfliktowe pojawiają się co najmniej raz w tygodniu?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

4. Czy po skończonej pracy czujesz się wyczerpany i roztrzęsiony?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

5. Czy czujesz się izolowany od innych pracowników, Twój kontakt z otoczeniem jest utrudniony (np.: odizolowane miejsce pracy)?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

6. Czujesz się upokarzany, dyskredytowany lub zastraszany w pracy?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

7. Czy często odmawia Ci się korzystania z urlopów i zwolnień?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

8. Pracodawca zleca Ci wykonywanie zadań niewspółmiernych z Twoimi kwalifikacjami lub sprzecznych i niemożliwych do zrealizowania?.
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

9. W pracy odczuwasz, że jesteś nieustannie kontrolowany?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

10. Czy czujesz, że Twoje obowiązki w pracy przerastają Cię?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

11. Czy często zlecano Ci wykonywanie zadań poniżej Twoich kwalifikacji, prostych i nie mających znaczenia ?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

12. Czy z niewiadomych powodów straciłeś prawo do premii lub nagrody?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

13. Czy w pracy jesteś publicznie krytykowany, ośmieszany i poniżany?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

14. Twoje przekonania polityczne lub religijne są atakowane i krytykowane?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

15. Czy czujesz się niepotrzebny w pracy?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

16. Czy czujesz się dyskryminowany w pracy?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

17. Czy masz poczucie bezradności i bezsilności?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

18. Czy w ostatnim czasie pogorszył się Twój stan zdrowia?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

19. Twoje decyzje i kompetencje są kwestionowane i ośmieszane?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

20. W Twoim miejscu pracy są rozgłaszane plotki i pomówienia na Twój temat?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

21. Często zdarza się, że w pracy zostajesz sam po godzinach
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

22. Stosowano wobec Ciebie groźby pisemne lub werbalne?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

23. Czy stosowano wobec Ciebie przemoc seksualną
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

24. Czy naruszano Twoją prywatność? (np.: sprawdzano Twoją korespondencję)
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

25. Czy stosowano wobec Ciebie nadużycia fizyczne (np.: stosowanie niegroźnych aktów agresji dla zastraszenia?).
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

 
Reklama | Kontakt | Instytut Psychosomatyczny ©