Dzięki uprzejmości redakcji czasopisma "SZTUKA LECZENIA" dostępne są następujące artykuły:

Elżbieta Wichrowska - Janikowska: ZAGROŻENIE PRAW PRACOWNICZYCH Z PERSPEKTYWY RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Dr hab. Teresa Wyka: MOBBING W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA PRACY

 

 
Reklama | Kontakt | Instytut Psychosomatyczny ©