Instytut Psychosomatyczny istnieje od 1990 roku. Początkowo zajmował się głównie prowadzeniem działalnosci szkoleniowej, konsultacyjnej i wydawniczej oraz naukowo- badawczej w zakresie nauk medycznych i psychologicznych. Działalność w zakresie terapii następstw stresu związanego z miejscem pracy  w tym mobbingu rozpoczął w 1992. W tym samym roku powstała w Warszawie Poradnia Specjalistyczna IPS zajmująca się leczeniem zaburzeń psychosomatycznych, nerwic, depresji, zaburzeń osobowości, problemów w odżywianiu.  W 1994 roku Instytut Psychosomatyczny rozpoczął działalność w prowadzonej przez WHO sieci szpitali promujących zdrowie "WHO Health Promoting Hospitals Network".

W 1997 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w uznaniu wieloletniej współpracy naukowej zakwalifikowała Instytut jako " WHO Participating Center".

Z działalnością naukową Instytutu wiążą się nazwiska wielu wybitnych przedstawicieli nauk medycznych i psychologicznych jak:  prof. K.Czubalski, prof. J. Łazowski , prof. J.Tylka, prof. E. Torbicka i wielu innych.

Przez wiele lat swoją siedzibę na terenie Instytutu miały towarzystwa naukowe w tym Sekcja Psychsomatyczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Obecnie na terenie Instytutu swoją siedzibą posiadą: Sekcja Polska Międzynarodowego Towarzystwa Elektroakupunktury metoda dr Volla, Sekcja Homotoksykologii Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Balintowskie.

Praktykę walki z mobbingiem Instytut opiera na badaniach naukowych dotyczących następstw zdrowotnych przewlekłej ekspozycji na stres. Badania prowadzono we współpracy z Oddziałem Psychosomatycznym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Warszawie, Wolnym Uniwersytetem w Berlinie oraz z Sekcją  Psychosomatyczną Polskiego Twarzystwa Lekarskiego. Wyniki Badań wielokrotnie referowano w trakcie wykładów wygłaszanych przez dyrektora Instytutu prof. B. Wasilewskiego w kongresów krajowych i międzynarodowych oraz  na zaproszenie uniwersytetów europejskich, amerykańskich, japońskich, kanadyjskich i australijskich.

W szkoleniach organizowanych przez Instytut (sympozjach naukowo - szkoleniowych lub zajęciach warsztatowych) w latach 1993-2005 uczestniczyło ponad 8000 lekarzy, psychologów i farmaceutów. Efektem rozległej działalności dydaktycznej jest powołanie Centrum Dydaktycznego IPS, które umożliwia przeprowadzenie szkoleń zarówno metodami stacjonarnymi jak i systemem e-learningowym bez odrywania uczestnika szkolenia od pracy i domu. Daje to możliwość uczestniczenia większej ilosci osób i dostępu do kardy naukowej także za granicą poprzez łącze internetowe.

W zakresie zwalczanie mobbingu Instytut prowadzi szkolenia w następującej tematyce:

- psychologiczne i somatyczne następstwa stresu

- psychosomatyczne uwarunkowania zdrowia

- promocja zdrowia - aspekty psychologiczne i psychospołeczne

- relacje międzyludzkie; (pracodawca-pracownik; pracownik-klient; budowanie zespołów pracowniczych)

Ofiarom przemocy, które zgłaszaja się do Instytutu jest udzielana następująca pomoc:

- doradztwo prawne i psychologiczne

- grupy wsparcia

- grupy terapeutyczne

- leczenie psychosomatycznych skutków mobbingu


Strona główna Instytutu Psychosomatycznego: www.ips.pl

 
Reklama | Kontakt | Instytut Psychosomatyczny ©